• Cabana de tros - la boqueria taller
  • Cabana de tros - la boqueria taller
  • Cabana de tros - la boqueria taller
  • Cabana de tros - la boqueria taller
  • Cabana de tros - la boqueria taller
  • Cabana de tros - la boqueria taller
  • Cabana de tros - la boqueria taller
  • Cabana de tros - la boqueria taller
  • Cabana de tros - la boqueria taller
  • Cabana de tros - la boqueria taller

Cabana de tros

Rehabilitació estructural i acondicionament tèrmic d’una cabana de tros. Edificació completament aïllada d’un nucli urbà i per tan dotada de sistemes d’autosuficiència en electricitat, ACS i desaiguat.

Pretén ser un espai de descans i repos, relacionat amb la vida i treball al camp. Busca tenir les comoditats d’un edifici completament autònom, però preservant la matèria bàsica constructiva: fusta, pedra i morter de calç. Aquesta idea el converteix en una petita construcció coherent i completament integrada amb l’entorn.

ARQUITECTES: LABOQUERIA TALLER
ANY DE PROJECTE: 2021
ANY D’OBRA: 2021
SUPERFÍCIE: 50 M2
FOTOGRÀFIES: RURAL MODERNOS
PROMOTOR: PRIVAT

Instagram facebook Twitter Linkedin