Serveis d’arquitectura

Fem projectes d’obra nova, reforma i rehabilitació
on viure una vida conscient.

Els principals serveis que t’oferim:
Els nostres serveis inclouen tot el procés. Serem amb tu des del primer moment que ens contactes, fins que puguem redactar el Certificat Final d’Obra, que dóna per finalitzats els treballs de construcció.


Reforma i Rehabilitació

Reformem espais i edificis per a adequar-los a les teves necessitats mantenint l’essència, millorant l’eficiencia energètica.

Analitzem i fem un estudi de viabilitat per tal de veure si encaixa amb les teves necessitats.


Obra nova

Fem projectes d’obra nova amb criteris eficiència energètica i materials saludables. Habitatge unifamiliar i plurifamiliar.

Incorporem estrategies de sostenibilitat per crear projectes saludables i ecològics.


Consultoria tècnica

Consultoria tècnica per l’assessorament de la rehabilitació d’edificis unifamiliars i plurifamiliars. Enfoquem el nostre suport també amb l’enfoc de subvencions i ajudes.

  • Realització d’Inspecció tècnica d’edificis.
  • Certificats d’eficiència energètica.
  • Cèdules d’habilitats.
  • Llibre de l’edifici.

Retail i contract

Creem espais amb consciència ecològica
i propostes regeneradores.


Apostem

Apostem pel disseny discret, sobri i atemporal. Busquem la simplicitat i que el disseny perduri en el temps. T’ajudem a desenvolupar l’interiorisme positiu.


Seleccionem

Et seleccionem materials autèntics, tenim debilitat per materials nobles, càlids, agradables al tacte. Assessorem amb nous punts de vista en els nostres projectes, inclus en projectes efímers o d’incorporació de marca.


Integrem

Integrem la natura a la nostra feina, intentem adaptar-nos a la vida sostenible i al seu entorn, per fer-ho posible treballem sempre amb realitat augmentada. Creiem en el Co-disseny i el treball multidisciplinar agregat.


Assessorem

Ajudem en l’acompanyament tècnic en la legalització de l’activitat i altes de subministres, en moltes vegades bàsiques per l’inici d’un negoci.


Administracions

Els nostres serveis d’arquitectura també aporten solucions
específiques per a l’administració, orientant-nos en la
mobilització d’aquells habitatges en desús i en la transformació
urbana per tal que l’accés a l’habitatge sigui realment un dret
accessible per a tota la ciutadania.

Regeneració urbana

Programes de regeneració urbana en zones urbanes i entorns rurals mitjançant la rehabilitació energètica dels edificis.

Habitatge en sòl públic

Acompanyament en la creació i desenvolupament d’habitatge en sòl i edificis públics. Com els casos d’acompanyament de masoveria urbana i cooperatives d’habitatge

Projectes tècnics

Redacció i implementació de projectes tècnics. Així com projectes de canvi d’ús en edificis públics en desús.


Recerca

Repoblament

Estratègies pel repoblament en àmbit rural. Desenvolupant acompanyament en diagnosi d’habitatge, projectes de rehabilitació energètica, i impuls de iniciatives de nova construcció passiva.

Formació

Assessorament tècnic en programes de formació e inserció laboral en la construcció. Donant forma a projectes integradors i interdisciplinars en el ram de la rehabilitació i manteniment d’edificis.

Recerca

Recerca dels processos constructius i cicles de vida dels materials. Proposta i estudi de materials de baix impacte ambiental.

Instagram facebook Twitter Linkedin