Visita d’Obra: estructura CLT a la Balma

Visita d’obra la cooperativa la Balma. En aquesta visita hem analitzat l’estat dels treballs després d’uns quants mesos de parada tècnica a causa del COVID.

Durant la visita hem comprovat com de ràpid ha crescut l’estructura de fusta CLT.

estructura CLT la balma

Estructura interior de fusta CLT


Què és la fusta CLT

Le sigles CLT provenen de la denominació anglesa cross laminated timber. La fusta laminada creuada (CLT) son panells de fusta massissa prefabricada a gran escala i que s’utilitzen per a fabricar parets i murs, en substitució del formigó i el maó. Lleugers però molt resistents, amb un rendiment acústic, ignífug, sísmic i tèrmic excel·lent, el CLT també és ràpid i fàcil d’instal·lar i gairebé no genera residus durant la seva producció.

estrucura clt la balma

Estructura interior de fusta CLT

El CLT ofereix flexibilitat de disseny i baix impacte ambiental. Per aquestes raons, la fusta laminada creuada està demostrant ser una alternativa molt avantatjosa respecte els materials convencionals com el formigó, la maçoneria o l’acer, especialment en la construcció de vivendes multifamiliars i destinades a l’ús comercial.

Com es fabrica un panell de CLT

Un panell CLT consisteix en diverses capes de taulers de fusta assecada en forn industrial, apilades amb la veta en direccions alternes, unides amb adhesius estructurals i premsades per formar un panell sòlid, recte i rectangular. Els panells CLT consisteixen en un nombre imparell de capes (normalment, de tres a set) i poden ser pulits i preparats per la seva instal·lació abans del seu enviament al lloc on seràn instalats de forma definitiva.

Mentre són a la fàbrica, els panells CLT es tallen a mida, incloent les obertures de portes i finestres, amb robots de tipus CNC i de tall en 3D d’última generació, capaços de fer talls complexos amb molta precisió.

Els panells CLT acabats són excepcionalment rígids, forts i estables, aconseguint una transferència de càrrega molt estable i homogènia al llarg de tota l’estructura.

El formigó del futur

estructura CLT la balma

Estructura interior de fusta CLT

Al CLT se l’ha anomenat en vàries ocacions “el formigó de el futur” i en cert sentit és cert, ja que ofereix pràcticament la mateixa resistència estructural que el formigó, amb la diferència que ofereix altres avantatjes:

  • És un material amb un alt grau de flexibilitat i que ha de patir grans deformacions per trencar-se i col·lapsar.
  • És un material relativament lleuger, ja que 1 m3 de formigó pesa aproximadament 2000 kgs, mentre que 1 m3 d’CLT pesa uns 500 kg. Inclús amb aquestes diferències en la seva massa, el CLT ofereix una resistència molt similar al formigó.

Perquè utilizem CLT de secció canviant a La Balma

sostre la balma

Teulat on s’instal·larà un hort i jardí

L’estratègia ambiental dissenyada a la Balma consisteix en la reducció de la demanada en tots els consums de l’edifici, oferint un bon confort climàtic i acústic equitatiu malgrat les diferents condicions de cada planta. Per aconseguir un rendiment energètic homogeni en tot l’edifici, l’estructura de CLT respon amb una secció canviant depenent de la planta on ens trobem.


Més informació:

Pàgina del projecte
Inici de les obres

Instagram facebook Twitter Linkedin