Seguim amb l’obra del celler del Penedès

Les obres del celler a Avinyonet del Penedès avancen a bon ritme. El projecte, en col·laboració amb Vinclament i Arteco, defineix un edifici autosuficient amb estratègies passives de control bioclimàtic.

Instagram facebook Twitter Linkedin