Rehabilitació sala de botes del Celler Can Morral

Amb el transcurs dels anys, les façanes es deterioren i cal rehabilitar-les. Per a això cal conèixer les característiques i el comportament dels materials que les formen (maó, pedra natural, morters de calç, morters monocapa) per realitzar una elecció adient del nou revestiment.
Els morters de calç, molt transpirables i permeables al vapor d’aigua, permeten aconseguir un revestiment molt decoratiu per a qualsevol tipus de façanes i interiors, així com la restauració de qualsevol tipus d’edificis, fins i tot els emblemàtics i antics.

Instagram facebook Twitter Linkedin