Re-Habitar

Re-Habitar és un projecte que vol donar resposta a una de les principals problemàtiques de la ciutat, l’habitatge, mitjançant un programa formatiu en el sector de la rehabilitació d’habitatge que millori la qualificació professional de les persones en situació de vulnerabilitat, o treballadores en economia submergida. El programa formatiu incorporarà criteris d´eficiència energètica en revestiments: pladur, fusta, pintura i acabats i establirà mesures per generar un retorn social al territori mitjançant la rehabilitació de pisos al Districte de Ciutat Vella.
Les problemàtiques que pretén abordar el projecte són 3:

  1. La precarietat laboral del sector de la construcció, tant per l’economia submergida com per la poca actualització del sector. Amb capacitacions i formacions en noves especialitzacions posant èmfasi en nous models més sostenible.
  2. La rehabilitació del parc d’habitatge del Districte de Ciutat vella. És necessari actualitzar i rehabilitar els habitatges per a millorar les condicions d’habitabilitat. Les millores son a nivell de salut de l’usuari i d’eficiència energètica per reduir el consum.
  3. Millora de les condicions d’habitabilitat de les persones amb dificultats econòmiques per poder millorar el seu habitatge.

Informes realitzats per l’Ajuntament de Barcelona indica que a la ciutat de Barcelona però més concretament a Ciutat Vella hi ha un parc d’habitatge molt deteriorat. Amb un altre indicador preocupant que el 35% de població a Ciutat Vella es gent  més gran de 65 anys que viuen soles. En general amb unes condicions poc saludables, degut a les poques millores que realitzen els propietaris i l’envelliment dels edificis. També s’observa que famílies nombroses amb rendes molt.

  • Re Habilitar
  • Re Habilitar
  • Re Habilitar
  • Re Habilitar
Instagram facebook Twitter Linkedin