Què és el balloon frame i exemple de rehabilitació

En el món de l’arquitectura el sistema de construcció en framing és aquell que es basa en l’encaix de multitud de peces o elements per donar suport i forma a una estructura.

Els materials per a formar l’estructura o frame són normalment fusta, fusta industrialitzada o acer estructural.

L’alternativa a la construcció mitjançant la tècnica del framing és l’anomenada generalment construcció en mur massís (mitjançant pilars, pedra tallada, maó i maçoneria), i a Europa segueix sent la més utilitzada.

En aquest post volem descriure un dels diversos sistemes de construcció en framing que existeixen, l’anomenat balloon framing.


Què és el sistema balloon framing

El balloon framing és un mètode de construcció en framing on s’utilitza únicament fusta. El balloon framing es va desenvolupar a mitjan el segle XIX principalment en àrees riques en boscos de fusta tova: països escandinaus, Canadà i els Estats Units; i va ser el sistema constructiu més utilitzat en aquestes àrees fins a mitjans de la dècada de 1950.

Com és un edifici aixecat amb balloon frame

estructura balloon frame

Estructura Balloon Frame (Wikimedia Commons)

El sistema balloon frame substitueix les pesades bigues i pilars per desenes de llargs llistons d’estructura continua que van des de la base de la construcció fins a la seva part més superior, amb punts intermedis que deixen entrar i acoblar les peces horitzontals (travessers) per crear els diferents pisos de l’edifici, així com també les finestres, portes i diferents obertures.

Avantatges del sistema balloon frame

El sistema balloon framing es va popularitzar de forma molt notable al Canadà i els EUA perquè es tracta d’un mètode de construcció que no requereix de mà d’obra qualificada i amb coneixements avançats en fusteria. Els avantatges del balloon framing són:

  • No utilitza juntes de fusteria de complex disseny (ja que s’utilitzen juntes d’unió simples).
  • Aixecar l’estructura mitjançant encaixos simples vol dir que qualsevol persona amb eines i coneixements bàsics de construcció pot aixecar una casa o construcció en poc temps.
  • La fusta és un material econòmic, ecològic i renovable.
  • No s’han de moure pesades bigues o pilars (es treballa amb multitud de llistons llargs però lleugers), reduint la necessitat de maquinària pesada (o treball animal).

Exemple d’habitatge amb sistema balloon frame

mur en balloon frame i contraxapat

Mur en balloon frame i contraxapat

En la rehabilitació d’aquest habitatge al barri de Gràcia de Barcelona hem utilitzat un sistema tipus balloon frame per a la construcció dels diferents espais, en comptes d’aixecar murs i parets mitjançant maçoneria i maó clàssic.


Rehabilitació interna mitjançant balloon frame

La finca va ser aixecada l’any 1920 mitjançant maons ceràmics entrebigats, i el client volia explícitament que aquests detalls estiguessin a la vista, dotant a l’habitatge de personalitat pròpia.

S’ha mantingut l’estructura original de l’habitatge, però no obstant això s’han reinterpretat i separat els diferents espais mitjançant una estructura balloon frame de pi lleuger, contraxapat i teixit translúcid de lli.

 

divisor en balloon frame i roba

Mur divisor en balloon frame i roba de lli

 

mur en balloon frame amb part superior transparent

Mur en balloon frame, contraxapat i part superior transparent


Especial atenció a l’eficiència energètica

S’utilitzen estratègies climàtiques que aprofiten l’estructura de l’edifici mateix, maximitzant l’exposició solar a l’hivern i minimitzant l’entrada de calor a l’estiu.


Més detalls sobre el projecte

Si vols llegir més detalls sobre el projecte pots visitar:

Si vols més informació sobre el sistema balloon frame pots visitar:

Instagram facebook Twitter Linkedin