• la boqueria taller - proyecto - Altgironella
  • la boqueria taller - proyecto - Altgironella
  • la boqueria taller - proyecto - Altgironella
  • la boqueria taller - proyecto - Altgironella
  • la boqueria taller - proyecto - Altgironella
  • la boqueria taller - proyecto - Altgironella

Un armari, un entorn

Pensada com una casa amb diferents usos; una casa pensada per tenir una vida útil canviant i transformable.
Es tracta d’un habitatge dins una finca de construcció del 1900, amb caràcter propi i amb unes preexistències clares. Murs de maó massís i estructura de forjats de bigues de fusta. En un barri amb identitat al mig de Sarrià, a Barcelona.

Objectius:

Espais canviants on quedi clarament definida per la pròpia forma de la finca, associant, així, les obertures cap al exterior necessàries en cada ús.

Tenir molta cura de l’impacte ambiental, entenent que tant l’obra d’execució de la rehabilitació com la pròpia vida útil de l’habitatge plantegen estratègies energètiques passives. El materials emprats busquen solidificar un habitatge amb tradició, amb productes i revestiments que respectin el medi ambient.

Mantenir l’estructura original, despullant-la de qualsevol revestiment; d’aquesta manera son sincers amb les preexistències, i els usuaris poden conviure amb l’originalitat de la finca. Fem ús d’un mobiliari central, del qual articulem l’accés als diferents ambients, sent sevidor a l’ús.

Obra: Reforma i rehabilitació habitatge
Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny
Situació: Barcelona
Superfície reformada: 96 m²
Any projecte: 2019
Any de construcció: 2020
Promotor: Privat

Instagram facebook Twitter Linkedin