• laboqueria taller - Reforma - Polinyà
  • laboqueria taller - Reforma - Polinyà
  • laboqueria taller - Reforma - Polinyà
  • Reforma - Polinyà
  • Reforma - Polinyà
  • Reforma - Polinyà
  • Reforma - Polinyà
  • Reforma - Polinyà

Reforma i ampliació Ajuntament de Polinyà

El projecte es tracta d’una reforma i nova construcció de l’edifici principal de l’Ajuntament de Polinyà promogut pel propi Ajuntament de Polinyà. El projecte inclou les grans àrees de: zona d’accés, zon administrativa, Oficina d’Atenció a la Ciutadania OAC, zona d’alcaldia, zona de territori, arxiu municipal i la comisaria.

En termes generals, l’edifici s’articula a través de un gran espai. Aquest espai actua com a atril i vestíbul d’entrada que conecta els dos edificis, el nou i l’ampliació. A més a més, aquest doble espai actúa com a hall d’entrada i sala d’espera de la sala de plens. Tèrmicament, aquest espai serveix d’espai coixí entre els dos edificis i actuant com a captador energètic i pati interior. Les sales i despatxos es situen en el perímetre de l’edifici el que permet que tots els espais tinguin ventilació natural i garanteixin l’assoleiament directe. El projecte aposta per grans espais de circulació i d’estar, amples i cómodes que es relacionen amb el gran nucli articulador i petites zones d’estar que oxigenen l’espai al estar en contacte amb l’exterior a façana.

OBRA: Rehabilitació i obra nova de ampliación Ajuntament de Polinyà
ANY DE PROJECTE: 2021
Enginyeria: OTP Engineering
Assessoria ambiental: CABA
Estructura: Miguel Nevado_Enmadera
Arquitectura Tècnica: GruArtècnica
Imatges: architecture on paper

Instagram facebook Twitter Linkedin