• la boqueria taller Reforma de dos habitatges al Gòtic
  • la boqueria taller Reforma de dos habitatges al Gòtic
  • la boqueria taller Reforma de dos habitatges al Gòtic
  • la boqueria taller Reforma de dos habitatges al Gòtic
  • la boqueria taller Reforma de dos habitatges al Gòtic
  • la boqueria taller Reforma de dos habitatges al Gòtic
  • la boqueria taller Reforma de dos habitatges al Gòtic
  • la boqueria taller Reforma de dos habitatges al Gòtic
  • la boqueria taller Reforma de dos habitatges al Gòtic

Recuperar la identitat

L’encarrec es plantega en la rehabilitació de dos habitatges al cor de Barcelona. Pisos dins una finca del 1890, amb unes descripcions materials molt primàries i originaries de la zona.

Estructura muraria de bloc ceràmic i estructura d’entrebigat metàl.lic. Elements primaris que per part del client, eren importants de mantenir i mostrar.

Per part de l’estudi, era molt important permetre una rehabilitació energètica, que atrvés de l’anàlisi d’implantació i estratègies de programa, ha permet mantenir aquestes premises.

Objectius:

Tenir espais molt definits, on la organització de cada activitat quedi clarament definida per la propia forma de la finca, associant així les obertures cap al exterior necessaries en cada ús.

Tenir molta cura del impacte ambiental, entenent que tan la obra d’execució de la rehabilitació com la propia vida útil de la vivenda, plantejant estratègies energètiques passives. Plantejant una proposta que aprofita el maxim assoleig al hivern, creant així inercia al interior, reduint considerablement l’ús de calefacció. Al estiu ens servim del gruix de les parets, per controloar la temperatura interior, i evitant aixi sobreescalfaments.

Mantenir l’estructura original, despullant-la de qualsevol revestiment; d’aquesta manera són sincers amb les preexistències, i els usuaris podem conviure amb l’originalitat de la finca.

Obra: Reforma de dos habitatges al Gòtic
Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny
Situació: Barcelona
Superfície reformada: 160 m²
Any projecte: 2018
Any de construcció: 2019
Fotografies: Adrià Goula
Constructora: Grup Osona 2000
Promotor: Privat

Instagram facebook Twitter Linkedin