• projecte arquitectònic son ferriol

Projecte Arquitectònic Son Ferriol

Des d’un posicionament realista i atenent als recursos disponibles, es posa el punt de mira en la despesa inicial de la construcció i l’ús de l’edifici en la seva vida útil, pensant en la repercussió econòmica final dels usuaris.

Relació amb l’entorn

Edifici integrat en una disposició domèstica, de planta baixa +1 i aparcament. L’altura d’aquest guarda relació amb les construccions de l’entorn de Son Ferriol. El fet de substituir un equipament existent presenta l’obligació de construir el nou, reduint en la majoria del possible els estàndards de construcció d’un edifici d’aquestes característiques.

Estratègia mediambiental

L’estratègia principal consisteix en la reducció de la demanda en tots els consums de l’edifici oferint un bon comfort climàtic i acústic equitatiu. Així doncs, es presenta una estratègia climàtica passiva, on la configuració i els materials dels tancaments ajuden en la inèrcia tèrmica i el control de radiació solar.


Actualitzacions sobre el projecte:

2020.11.4 – Accèssit al concurs AJAC

2019.03.24 – Guanyadors del concurs CSIB

ESTAT: EN PROCÉS
ARQUITECTES: LABOQUERIA TALLER + MUNARQ
ENGINYERIA INSTAL·LACIONS: DAVID TORRENTS
ESTRUCTURISTA: MIGUEL NEVADO
ANY DE PROJECTE: 2019

Instagram facebook Twitter Linkedin