Oficines d’Atenció al Client

Es presenta un projecte d’implantació d’Oficines d’Atenció al Client als Tallers del RACC, al centre de Barcelona. Oficines que compleixen els usos següents: espai d’atenció al client i recepció, depatx administratiu, zona wifi i sala d’espera i part d’office amb banys. Al tractar-se d’un espai dins un taller automobilístic, plantegem un objectiu clar, crear un espai recollit d’atenció al client mantenint l’ambient industrial.

Obra: Oficines d’Atenció al Client, Taller RACC
Arquitectes: La Boqueria Taller d’Arquitectura i Disseny
Situació: Barcelona
Superfície reformada: 72 m²
Any projecte: 2017
Any de construcció: 2018
Fotografies: Lucas Averbuj
Disseny Gràfic: RUN design
Constructora: Genesa Construct sl
Promotor: Privat

Instagram facebook Twitter Linkedin