Identitat latent

L’encàrrec es planteja en la rehabilitació d’un pis al cor del barri de Gràcia. Actuació dins una finca del 1920, amb unes descripcions materials molt primàries i originàries de la zona.

Estructura muraria de bloc ceràmic i estructura d’entrebigat . Elements primaris que per part del client, eren importants de mantenir i mostrar.

Per part de l’estudi, era molt important permetre una rehabilitació energètica, que a través de l’anàlisi d’implantació i estratègies de programa, ha permet mantenir aquestes premises.

Objectius:

Tenir espais molt definits, on la organització de cada activitat quedi clarament definida per la propia forma de la finca, associant així les obertures cap al exterior necessàries en cada ús.

Tenir molta cura de l’impacte ambiental, entenent que tan la obra d’execució de la rehabilitació com la propia vida útil de la vivenda, plantejant estratègies energètiques passives. Plantejant una proposta que aprofita el màxim assoleig al hivern, creant així inèrcia al interior, reduint considerablement l’ús de calefacció. Al estiu ens servim del gruix de les parets, per controlar la temperatura interior, i evitant aixi sobreescalfaments.

Mantenir l’estructura original, despullant-la i reinterpretant-la amb entramat lleuger de fusta de pi i roba de lli, per alleugerir els límits establerts.

Obra: Reforma d’un habitatge a Gràcia
Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny
Situació: Barcelona
Superfície reformada: 67 m²
Any projecte: 2019
Any de construcció: 2020
Fotografies: Mariana Castel
Constructora: Forma sl
Promotor: Privat

Instagram facebook Twitter Linkedin