• Equipamiento Social - Taller la Boqueria
  • Equipamiento Social - Taller la Boqueria
  • Equipamiento Social - Taller la Boqueria
  • Equipamiento Social - Taller la Boqueria
  • Equipamiento Social - Taller la Boqueria

EQUIPAMENT SOCIAL A ARGENTONA

El nou equipament social d’Argentona contempla la construcció d’un nou pavelló amb sales polivalents i la rehabilitació de l’antic escorxador. La proposta contempla la construcció de diversos espais flexibles que es puguin fraccionar per dotar de la màxima llibertat a les usuàries segons les necessitats. El nou edifici es situa de manera perpendicular a l’edifici existent generant un espai exterior públic comú entre ells.

En tractar-se d’un edifici catalogat patrimonialment és important respectar la volumetria i les característiques de l’edificació actual, reflex del patrimoni històric-artístic. En aquest sentit, es respecta l’aspecte general de l’edifici com per exemple les obertures, la coberta i l’estructura principal. Es busca reobrir obertures tapiades per generar més permeabilitat cap a l’espai exterior comú.

El nou equipament social d’Argentona es planteja un altre tipus de solucions constructives respecte a l’existent però obtenint valors i criteris de sostenibilitat de la mateixa magnitud e incidència. En aquest sentit, es proposa una base sòlida de fonaments que permetrà el suport de l’estructura lleugera. Por sobre de la capa de fonaments es proposa una estructura de murs i forjats de CLT. En el cas de la façana es suggereix un acabat exterior de xapa d’acer (escollir tipus de perfil) amb una làmina transpirable i aïllament de llana de roca.

Aquitectura: Laboqueria Taller d’Arquitectura
Arquitectura Tècnica: GruArt
Enginyeria: Vallcorba Corp.
Enginyeria Estructural: Toni Ortiz
Consultoria Ambiental: Caba
Renders: Binil Arquitectura

Instagram facebook Twitter Linkedin