Centre de Salut Son Ferriol

Edifici integrat en una disposició domèstica, de planta baixa més una i aparcament. L’altura d’aquest guarda relació amb les construccions de l’entorn de Son Ferriol. El fet de substituir un equipament existent presenta l’obligació de construir el nou, reduint en la majoria del possible els estàndards de construcció d’un edifici d’aquestes característiques.

Obra: Centre de Salut Son Ferriol
Arquitectes: La Boqueria Taller d’Arquitectura i Disseny + Munarq
Situació: Mallorca
Any projecte: 2019

Instagram facebook Twitter Linkedin