• CASA UNIFAMILIAR ABRERA - Taller la Boqueria
  • CASA UNIFAMILIAR ABRERA - Taller la Boqueria
  • CASA UNIFAMILIAR ABRERA - Taller la Boqueria
  • CASA UNIFAMILIAR ABRERA - Taller la Boqueria
  • CASA UNIFAMILIAR ABRERA - Taller la Boqueria
  • CASA UNIFAMILIAR ABRERA - Taller la Boqueria
  • CASA UNIFAMILIAR ABRERA - Taller la Boqueria

Casa Unifamiliar Abrera

El nou projecte per una vivenda unifamiliar a Abrera se situa en una parcel·la amb fort pendent. La pròpia geometria allargada i estreta del solar i l’orientació dirigida majoritàriament a nord, obliga a buscar estratègies de captació solar passives com la incorporació d’un pati. En aquest sentit, aquesta peça central ens permet organitzar els espais interiors a més de guanyar més façanes de captació solar.

L’habitatge es resol en una planta buscant l’adaptació al fort pendent del terreny i a on l’accés es situa a planta coberta a través d’un doble espai. Els espais interiors s’organitzen a través del pati central en què es busca la relació intrínseca d’aquest espai a través del pati, generant visuals i diagonals que permeten engrandir la sensació espacial. A la planta més baixa es busca un gran espai flexible que pugui ser utilitzat en diverses èpoques de l’any, permetent una ventilació creuada en èpoques d’estiu però alhora protegir-se a l’hivern.
En termes de materialitat, es proposa una base sòlida de maó ceràmica que permetrà el suport de l’estructura lleugera superior. Aquesta base ens permet assolir un contacte amb el terreny i adaptar-se a la inclinació del terreny.

L’accés a la màxima radiació solar a l’hivern és l’estratègia prioritària per reduir la demanda energètica però també el fet de protegir-se durant la radiació solar durant les èpoques d’estiu. En aquest sentit, l’orientació sud és la que millor resposta dona a aquest requisit i alhora la que permet de forma més senzilla protegir-se del sol a l’estiu, ja que la radiació és més vertical. Alhora també garanteix una adequada il·luminació natural. En aquest sentit, és important situar elements arquitectònics de proteccions solars com voladís o persianes que permeten la radiació a l’interior a l’hivern però també la protecció a l’estiu.
Un altre factor rellevant a l’hora de projectar l’edifici és el fet de potenciar els espais verds en tot el conjunt, ja que és l’estratègia que més avantatges suposa. En aquest sentit, amb la reducció de l’efecte illa de calor, es genera un microclima favorable, es produeix una infiltració de l’aigua al terreny, es capta CO2, i en tot el conjunt, provoca un benestar emocional.

 

Aquitectura: Laboqueria Taller d’Arquitectura
Renders: AOP

Instagram facebook Twitter Linkedin