• Casa Fortuna - la boqueria taller
  • Casa Fortuna - la boqueria taller
  • Casa Fortuna - la boqueria taller

Casa Fortuna

Casa unifamiliar a Rubi, Barcelona. Estructura muraria autoportant ceràmica de dues plantes amb adequació d’exteriors seguint la morfologia del terreny. Es planteja un sistema de façana exterior amb SATE per garantitzar un aillament controlat al ser un edifici a 4 vents. Es planteja un sistema de control passiu solar de façana Sud.

OBRA: CASA UNIFAMILAR
ARQUITECTURA: LABOQUERIA TALLER SCCL
SITUACIÓ: RUBI, BARCELONA
SUPERFICIE: 250 M2
ANY DE PROJECTE: 2019
ANY DE CONSTRUCCIÓ:2020
PROMOTOR:PRIVAT

Instagram facebook Twitter Linkedin