• Casa Sabadell - La Boqueria Talller
  • Casa Sabadell - La Boqueria Talller
  • Casa Sabadell - La Boqueria Talller
  • Casa Sabadell - La Boqueria Talller
  • Casa Sabadell - La Boqueria Talller
  • Casa Sabadell - La Boqueria Talller
  • Casa Sabadell - La Boqueria Talller
  • Casa Sabadell - La Boqueria Talller
  • Casa Sabadell - La Boqueria Talller - Plano

Casa entre patis

L’encarrec es planteja en la rehabilitació d’una petita casa al centre de Sabadell. Una casa del 1910, planta baixa i planta pis amb pati posterior.

Estructura muraria de bloc ceràmic i estructura d’entrebigat de fusta. Seguia en aquell moment una estructura parcel.laria similiar en el conjunt del carrer.

Per part de l’estudi, era molt important permetre una rehabilitació energètica, que mitjançant un estudi volumetric, orientació i tèrmic s’estableixen els objectius seguents:

Afavorir la llum, establir un pati cobert, regulador de temperatura mitjançant la ventil.lació creuada, al mateix temps, coma lluerna, ja que la planta de la vinvenda es estreta i allargada.

Tenir molta cura del impacte ambiental, entenent que tan la obra d’execució de la rehabilitació com la propia vida útil de la vivenda, plantejant estratègies energètiques passives.

Mantenir l’estructura original, despullant-la i reinterpretant-la amb estructura metàl-lica que ens permet obtenir espais molt alliberats de divisions i particions

Obra: Reforma d’un habitatge a Sabadell
Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny
Situació: Sabadell centre
Superfície reformada: 135 m²
Any projecte: 2019
Any de construcció: 2020
Fotografies: Mariana Castel
Constructora: Forma Bcn
Promotor: Privat

Instagram facebook Twitter Linkedin