Projecte de rehabilitació de finca noucentista a Sarrià

Projecte de rehabilitació de finca noucentista a Sarrià. Conservació d’elements estructurals i presentació d’estratègies passives de confort tèrmic.

la boqueria taller - proyecto - Altgironella la boqueria taller - proyecto - Altgironella la boqueria taller - proyecto - Altgironella la boqueria taller - proyecto - Altgironella la boqueria taller - proyecto - Altgironella la boqueria taller - proyecto - Altgironella

 

Instagram facebook Twitter Linkedin