Projecte de rehabilitació de finca noucentista a Sarrià

Projecte de rehabilitació de finca noucentista a Sarrià. Conservació d’elements estructurals i presentació d’estratègies passives de confort tèrmic.

Instagram facebook Twitter Linkedin