La XES aposta per un model d’habitatge comunitari i no especulatiu

La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) aposta per un model d’habitatge comunitari, estable i no especulatiu, que ja s’està obrint pas a Catalunya amb els primers projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Tot i així, el sector es troba amb dificultats d’accés a finançament i de cost econòmic dels projectes. A més, la crisi per la Covid-19 ha accentuat la vulnerabilitat d’una part de la població que no té garantides les necessitats més bàsiques.

En aquest nou context, cal reorientar el model socioeconòmic cap a criteris de major equitat social i sostenibilitat. L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús també suposa l’aposta per un major pes de l’economia social i solidària.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús té tot el potencial per esdevenir una veritable opció d’habitatge assequible i estable per a les classes populars del país. Per això, es fa necessari enfortir la col·laboració amb sector públic amb ajuts econòmics específics i facilitats per accedir al finançament, entre d’altres mesures.

La campanya engegada per la XES s’adreça a diferents administracions públiques a nivell local, nacional i estatal, per reclamar mesures que afavoreixin l’assequibilitat de l’habitatge cooperatiu i que aquest tingui un paper clau en la fase de reconstrucció social dels propers mesos i anys.

Tota la informació a la pàgina web de la XES.

Instagram facebook Twitter Linkedin