La Balma, model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

En l’habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús -o cohabitatge-, son les futures propietàries qui, organitzades en cooperativa, faran la promoció dels seus propis habitatges, en un terreny cedit per l’ajuntament en dret a superfície i per un termini llarg -75 anys, normalment-. Es converteixen, així, en copropietàries del seu propi edifici a preu “de cost”. La cooperativa fa una cessió d’ús a cada una d’aquestes propietàries a canvi d’una quota que serveix per pagar la hipoteca i les despeses de comunitat, la qual resulta ser molt més assequible que els lloguers a preu de mercat.

Per altra banda, son les propietàries qui decideixen de manera col·lectiva la configuració del seu edifici, idònia per satisfer les seves necessitats de manera comunitària. Quins espais volen que siguin comuns i quins privats o quins serveis contractaran i amb quins criteris.

Aquest resultat ja es comença a veure en la Balma Cooperativa d’Habitatge en cessió d’ús, impulsada per Sostre Cívic, i co-dissenyat amb laCol Arquitectura Cooperativa.

Instagram facebook Twitter Linkedin