La Balma: habitatge cooperatiu

A La Boqueria Taller treballem per a la defensa del dret a l’habitatge com un element essencial per oferir un habitatge digne a totes les persones, a través del suport al desenvolupament de nous projectes d’habitatge cooperatiu. Actualment, treballem conjuntament amb LaCol Cooperativa d’Arquitectes en un exemple d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Es tracta d’un model d’accés a l’habitatge en l’àmbit de l’economia social i solidària.

La Balma és un projecte d’habitatge cooperatiu de la Cooperativa Sostre Cívic, que compta amb la cessió d’ús d’un solar municipal amb un futur edifici al Poblenou (Barcelona), on hi construiran una vida en comú. La Balma és un grup que pretén fomentar formes de convivència més comunitàries, que potenciïn la interrelació entre les persones que habiten l’edifici i, alhora, amb el barri i persones externes a la cooperativa. D’aquesta manera, s’espera aconseguir la construcció d’un edifici que necessiti el seu entorn.

Els projectes d’aquest estil permeten generar habitatge assequible, oferint estabilitat i flexibilitat, al temps que possibilita generar comunitat i optimitzar serveis amb la creació d’espais comuns. A més, permet implementar sistemes de baix impacte ambiental en el disseny i ús de l’edifici.

A La Boqueria Taller acompanyem el grup en el disseny i construcció d’edificis d’habitatges amb espais comuns i amb un baix impacte ambiental.

Instagram facebook Twitter Linkedin