Finalistes: projecte façana de l’Orfeó del Barri de Sants

Finalistes al Concurs per a la proposta de façana a l’Orfeó del Barri de Sants de Barcelona.

Coherència, viabilitat constructiva i justificació dels costos de manteniment de les façanes proposades.

Característiques del projecte

El projecte per a la nova escola de música de Sants s’ajusta al planejament urbanístic actual. Tenint en compte les alineacions, la volumetria i l’edificacabilitat màxima, s’aposta per fer créixer un volum amb aquests condicionants de partida. Donada la importància del programa (sobretot en planta primera), l’estratègia és generar una segona façana al voltant de la prèviament aprovada a projecte bàsic que permeti reduïr la demanda energètica tant a l’hivern com a l’estiu per aconseguir un clima atemperat amb molt poca aportació energètica. Aquesta doble pell permet un espai de transició i unes zones d’espera puntuals quan hi ha intercanvi de classes, a la vegada que permet unificar el conjunt: dotar d’una escala de barri amb la distinció de forjats per agafar-se a les façanes veïnes amb la idea de separar-se de la planta baixa que resol l’entrada de l’escola, el local comercial, la façana preexistent a mantenir i la ET.

Projecte corealitzat amb @cdbarquitectura
Imatge: @marccolomer91 #josepcañones

Instagram facebook Twitter Linkedin