El patrimoni arquitectònic industrial i la seva conservació

En patrimoni arquitectònic industrial, hi ha algunes preguntes determinades que ens hauríem de formular: Què conservar? Com conservar-ho? On fer-ho?

Per poder respondre a aquestes preguntes, la forma de treball podria ser la següent:

– Realitzar una investigació històrica seguint un mètode descriptiu.
– Seleccionar i proposar la protecció dels elements significatius, segons un context històric, cultural, emocional i pràctic.
– Conservar i gestionar els processos de rehabilitació, analitzant l’aplicació de material i substitució dels elements danyats.
– Establir una estratègia de prioritats, anàlisi del context bioclimàtic.
– Aplicació d’estratègies constructives i tècniques passives d’acondicionament, sense crear discordància amb la conservació general.
Instagram facebook Twitter Linkedin