Celler Positiu

L’edifici amb un total aproximat de 1.000m2 construïts, es desenvolupa en 3 nivells, la planta soterrani destinada a ús de celler, la planta semisoterrani destinada a ús de celler i comercial, i la planta baixa amb ús administratiu.

L’objectiu dissenyar l’òptima coberta pel pati central de l’edificació perquè funcioni com a estratègia bioclimàtica de projecte, escalfant de manera passiva l’interior de l’edifici en els mesos d’hivern, sense que es produeixin sobreescalfaments en els mesos de l’estiu.

Instagram facebook Twitter Linkedin