Barcelona construirà 1.000 habitatges protegits

L’Ajuntament de Barcelona ha tancat un conveni sense precedents amb promotores socials i cooperatives per agilitzar la construcció de 1.000 nous habitatges protegits en solars o habitatges municipals, on hi podran viure unes 3.000 persones. D’aquests habitatges previstos, 419 s’aprovaran a finals d’any i s’acabaran de construir el 2024. Del total, el 40% serà de cessió d’ús i el 60%, de lloguer. Aquest acord suposa una nova fórmula per garantir el dret a l’habitatge i enfortir el teixit comunitari i social.

Participen en la iniciativa l’Associació de Gestors d’Habitatge Social (GHS), com a entitat paraigua que engloba el sector de fundacions i cooperatives i de promotors públics; la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES), la Federació de Cooperatives d’Habitatge i la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge Social, Cohabitac. Barcelona s’ha inspirat en ciutats com Viena o Berlín, ja que l’Ajuntament necessita del sector privat sense ànim de lucre per tirar endavant projectes d’habitatge a preus assequibles. Així, aquest conveni estableix una secció per cohabitatge i una altra per lloguer. En aquest segon cas, l’objectiu és impulsar el lloguer de règim cooperatiu: una combinació de lloguer tradicional, ja que els cooperativistes no han d’aportar una quota inicial i paguen un lloguer, i la cessió d’ús, perquè alhora son una part activa de les decisions.

Aquest sistema, a més, agilitza el procés de construcció dels habitatges perquè la licitació és directa. Alhora, les promotores tenen contacte estret amb les persones usuàries dels habitatges i, per tant, es poden ajustar més fàcilment a les seves necessitats en el procés de disseny dels pisos. L’Ajuntament també vol que els projectes residencials acullin col·lectius com la gent gran, persones amb discapacitat o famílies vulnerables, per tal de fomentar un model de cohabitatge on els espais siguin compartits i la comunitat de veïns s’involucri en el dia a dia.

Aquesta política d’habitatge, d’una banda, impulsa el parc d’habitatge protegit publico-privat social i, d’altra banda, dona suport a un teixit econòmic en creixement. A Barcelona, en només tres anys, el ritme de creació de cooperatives ha augmentat un 250%, segons la Federació de Cooperatives d’Habitatge.

Podeu llegir-ne més sobre aquest tema a Social.cat.

la boqueria taller - proyecto - Cooperativa d’habitatge La Balma

Instagram facebook Twitter Linkedin