vora
Abril 22, 2020

VORA ARQUITECTURA

Els espais comuns, a totes les escales però principalment a l’escala urbana, són aquells en els que tots ens reconeixem. I molts cops són espais sense atributs. Ens interessa tractar la seva identitat. Que és la de tots nosaltres. Així que en cada projecte cerquem de definir-la.

 
Instagram facebook Twitter Linkedin