habitat3
Abril 29, 2020

HABITAT 3

La Fundació Hàbitat3 som una gestora d’habitatge de lloguer social impulsada des de la Taula del Tercer Sector Social amb l’objectiu que tota la societat, i en especial els col·lectius més vulnerables, puguin disposar d’un habitatge digne.
Col·laborem amb les entitats socials i les administracions públiques per a que puguin dur a terme els seus projectes d’inclusió social mitjançant la inclusió residencial.

 
Instagram facebook Twitter Linkedin