A Tempo

A tempo és una expressió italiana que indica que cal recuperar el tempo original després que s’hagi variat per efecte d’una indicació com accelerat o retardat. Aquesta indicació es col·loca allà on calgui reprendre el ritme.

Les opinions, reflexions i punts de vista més diversos d’entendre i viure l’arquitectura, l’urbanisme i el disseny han anat fluint en les diferents converses que, a través dels lives d’Instagram de La Boqueria Taller d’Arquitectura i Disseny, hem anat programant durant els dies de confinament.
L’objectiu d’aquests converses ha estat aprofitar el parèntesi que el COVID19 ha provocat a les nostres vides per intercanviar entre col·legues de professió impressions i possibles maneres d’encarar l’arquitectura en el futur. El confinament ens ha fet parar per pensar si volem recuperar el tempo d’abans o buscar-ne un de nou. Totes les converses que han sorgit durant aquests dies amb professionals dels diferents àmbits del món de la construcció i l’habitatge han estat enriquidores i ens han ajudat a projectar quin pot ser el futur més adequat pel nostre sector. Amb el diàleg i l’intercanvi d’idees segur que trobarem entre tots el tempo correcte.

Instagram facebook Twitter Linkedin