La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Vivendes Sostenibles a Cambodja

Fes-ho tu mateix!

Proposem una construcció de vivendes a través de l’adaptació d’un hangar de construcció . L’establiment de l’auto-construcció en el poblat permet generar un cicle econòmic intern, això facilita la velocitat amb la qual s’aconsegueix el model, i es redueixen els costos en el desplaçament. i posicionament.
El nou hangar serà utilitzat com una construcció de centre de logística on el poble farà un esforç col·lectiu per construir les estructures de les vivendes. En aquest hangar és on es prepararan les parts del habitatge per construir la façana i on finalment, serà transportat fins l’emplaçament que li pertoca.
El desenvolupament constructiu es realitza a través d’un esforç col·lectiu de les persones. Tot  treballen en la construcció de la casa tenint en compte les diferents necessitats de cada família. D’aquesta manera totes les persones queden involucrades en el procés.

Obra: Competició, Finalista

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny + Jordi Queralt

Situació: Trapearang Anchang, Cambodja

Any projecte: 2012