La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Vivendes a Guarujà

Visc a un país tropical ( Moro num país tropical )

 L’estratègia d’implantació intenta valorar l’heterogeni entorn on trobem edificacions aïllades, cases unifamiliars i plurifamiliars. És obvi que les dimensions de l’edificació, donada l’altura i densitat del edifici, marcarà la imatge del entorn, on passarà a ser reconegut com a un icone.

Per aquests motius es planteja una desfragmentació dels volums en diferents dimensions. A planta baixa es situa el programa comú: accés, sales i piscina en diferents unitats o sales unides a través d’un mateix espai comú. Aquesta desfragmentació es porta a les plantes pis a través de les diferents tipologies d’apartaments; no es visualitza un edifici compacte sinó diferents volums que defineixen l’espai i el programa.

Obra: Competició, Primer Premi

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny

Situació: Guaruja, Brasil

Any projecte: 2013