La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Projecte R04 Barcelona

El projecte de reforma d’aquesta vivenda es basa en una única intervenció molt clara. El pis, compartimentat d’habitacions amb el seu programa corresponent des d’un inici , busca alliberar-se de les parets per ser distribuït a través d’un element que no arriba al sostre. Aquest element respon la seva configuració a cada espai i tipus d’emmagatzematge.

A través d’aquest element es busca la diagonalització dels espais per generar més profunditat al pis i donar una sensació més amplia al usuari.

Obra: Reforma d’un pis a Barcelona

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny

Situació: Barcelona

Superfície reformada: 40.42 m²

Any projecte: 2016

Any de construcció: 2016

Fotografies: Alba Nàjera

Constructora: Serco Instalaciones S.L

Mobiliari: Twisttap

Promotor: Privat