La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Plaza Bela Batean

Plaza Bela Betean

 L’estratègia de la proposta consisteix en situar vuit elements verticals que delimiten la plaça i emfatitzen el carrer Major. Aquests elements ens permeten il·luminar la plaça i crear espais de relax. Podem entendre aquest element com a mobiliari urbà ( banc o il·luminació ), però al mateix temps representa la infraestructura de la plaça que ens permetrà cobrir parcialment o totalment l’espai públic, depenent dels esdeveniments. Per un altre costat, ubicarem els serveis de banys públics i magatzem en el quiosc. Sumem esforços i elements: aprofitem la construcció actual del quiosc i replantegem la construcció. Si observem el llenguatge general de la plaça i els diferents elements que la composen, creem important despullar l’escenari d’una estructura tan pesada i al seu favor busquem elements més lleugers que permeten relacionar més directament l’escenari amb la plaça

Obra: Competició, Tercer Premi

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny

Situació: Idiazabal, Pais Vasc

Any projecte: 2015