La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Ludoteca Casp

Combinar usos sempre té la seva complexitat, i el projecte de la ludoteca de Casp ho era ja que  combina els programes de centre de custodia i de jocs infantils. El local,  de 600 m2 distribuïts en dos plantes, conservava existències peculiars: pilars de forja, sostre format de bigues metàl·liques i revoltons ceràmics i una gran quantitat de lluernes.

Donada la magnitud del local, suposava que segons quina decisió de projecte es prenia faria augmentar el pressupost d’obra considerablement; per aquesta raó es va decidir actuar amb el mínim per aconseguir el màxim. Així per exemple, l’obertura d’una lluerna o finestra tapiada i l’enderrocament d’una paret puntual, destapen que anteriorment hi havia un projecte elaborat.  La resta del projecte, segons premissa, era la de generar dinamisme a través del canvi de material i color, aconseguint espais multifuncionals que permeten alternar jocs, converses i celebracions.

Obra: Reforma d’un local a Barcelona

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny

Situació: Barcelona

Superficie reformada: 596 m²

Any projecte: 2015

Any de construcció: 2016

Fotografies: Pol Viladoms

Constructora: GrupOsona 2000

Promotor: Privat