La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Le Pré Haut

El nou Centre d’Interpretació de Cugy s’organitza en 3 grans volums segons la tipologia d’aules y el pavelló esportiu. Aquestes 3 peces es recolzen en un sòcol de formigó que absorbeix el programa més restrictiu, permet la comunicació entre tots els programes i permet adaptar-se a la suau pendent del terreny. Al haver separat els volums l’impacte visual es redueix i per tant s’aproxima a l’escala urbana del poble de Cugy.

El disseny interior s’organitza gracies a un nucli central i un armat de murs de formigó que es repeteix a totes les plantes per suportar els esforços estructurals. Entorn a aquests nuclis s’uneix una estructura de fusta i plaques de ciment; finalment els tancaments de les sales i aules estan formats per marcs prefabricats de fusta per limitar els efectes de la humitat.

Obra: Concurs

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny + Tomas Mikulas Architect

Situació: Cugy, Swiss

Any projecte: 2017