La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Centre de Salut

Relació amb l’entorn
Edifici integrat en una disposició domèstica, de planta baixa +1 i aparcament. L’altura d’aquest guarda relació amb les construccions de l’entorn de son Ferriol. El fet de substituir un equipament existent, presenta la obligació de construir el nou, reduint en la majoria del possible els estandards de construcció d’un edifici d’aquestes característiques.

Estratègia mediambiental
L’estratègia principal consisteix en la reducció de la demanada en tots els consums de l’edifici oferint un bon confort climàtic i acústic equitatiu . Així doncs es presenta una estratègia climàtica passiva, on la configuració i els materials dels tancaments ajuden en la inèrcia tèrmica, i el control de radiació solar.

Construcció
L’edifici te 3 tipologies d’estructura que optimitzen les funcions de cada material, cost, rapidesa de construcció i impacte ambiental. En contacte amb el terreny i el carrer es planteja estructura de formigó armat (mínim material mineral). Per les zones d’atenció i espais d’espera i circulació es proposa estructura de fusta contralaminada, oferint confort, espais saludables i tenint un impacte ambiental molt positiu en el conjunt de l’edifici (material orgànic i lleuger). Les circulacions al voltant dels patis es construeixen amb una estructura lleugera metàl·lica (acer reciclat).

Obra: Centre de Salut Son Ferriol

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny + Munarq

Situació: Barcelona

Any projecte: 2019