La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Clínica Dental Montornès

L’encàrrec a simple vista era bastant simple, adequar un espai per a una clínica dental. La funcionalitat i les circulacions en aquest tipus d’equipaments sol ser bastant estricte: un espai circulatori que uneix les diferents sales d’atenció mèdica. El que es va proposar es doblar aquesta circulació a través de les sales per una fàcil comunicació: donar flexibilitat en el recorregut intern per accedir a les diferents sales.

Les divisòries es van plantejar en construcció en sec, ja que permet una major flexibilitat temporal en el cas de que es vulgui canviar la distribució interior a llarg o curt termini.