La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Clínica Dental Moià

Clínica Moià

L’encàrrec a simple vista era bastant simple, adequar un espai per a una clínica dental. La funcionalitat i les circulacions en aquest tipus d’equipaments sol ser bastant estricte: un espai circulatori que uneix les diferents sales d’atenció mèdica. El que es va proposar es doblar aquesta circulació a través de les sales per una fàcil comunicació: donar flexibilitat en el recorregut intern per accedir a les diferents sales.

Les divisòries es van plantejar en construcció en sec, ja que permet una major flexibilitat temporal en el cas de que es vulgui canviar la distribució interior a llarg o curt termini.

Obra: Reforma interior d’una Clínica Dental

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny

Situació: Moià

Superfície construida: 120 m²

Any projecte: 2012

Any de construcció: 2013

Fotografies: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny

Arquitecte tècnic: Josep Vallcorba

Constructora: Instalmar S.L + Fusteria Clapés Bustamante S.C.P

Promotor: Privat