La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Centre de Voirie a Genthod

Palfeuolac

 Analitzant l’emplaçament ( orientació i desnivell ) es proposa dividir el solar en dos nivells: un a nivel de carrer i un altre a 3 metres per sobre. Aquest factor ens permet solapar part del programa que a la vegada ens permet aconseguir una major densificació i ens ajuda a que s’integri més amb les edificacions veïnes. El desnivell del terreny ens permet separar el funcionament de bombers i de brigada; cada edifici pot funcionar de manera independent. Separar el programa permet un fácil accés als grans espais de cadascun d’ells i permet generar un espai en comú entre els dos edificis per poder maniobrar els vehicles. El programa més domèstic es situa en relació al carrer i en relació a la millor orientació solar i vistes.

Obra: Competició

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny + Anderegg Rinaldi Architects Associetes

Situació: Genthod, Geneve

Any projecte: 2015