La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Casa Fenals

Solar compartit

La vivenda Fenals es construeix en un solar on ja hi havia una vivenda existent, amb la idea de que aquestes vivendes tinguin un espai exterior comú; casa Fenals es situa a pocs metres, respectant la intimitat que els usuaris buscaven.

La volumetria està formada per dos cossos on la part central fa d’element articulador del programa, tant en horitzontal com en vertical. La zona comuna es desglossa en dos nivells a planta baixa, un espai exterior més de terrassa i un espai a cota inferior on es situa la piscina.

Obra: Obra nova d’una vivenda

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny + Xavier Montal

Situació: Lloret de Mar

Superfície construida: 320 m²

Any projecte: 2010

Any de construcció: 2011

Fotografies: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny

Constructora: J. Montal S.L

Promotor: Privat