La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Ca’s Bouer

Flexible en el temps

El projecte parteix d’una casa en planta baixa més ú (1) situada al casc antic de Blanes. La partida inicial és la de realitzar una remunta i créixer fins a tres plantes per damunt, construint una nova estructura de pilars que foradi els forjats existents fins anar a buscar el subsòl.

El temps és una peculiaritat d’aquest projecte: s’ha de projectar una casa que tingui la flexibilitat suficient per abastir diferents usos en diferents moments; l’habitatge ha de poder absorbir la flexibilitat al llarg del temps.

En el cas de la primera planta, es projecta perquè en un primer terme serveixi com a sala polivalent de la casa, després, aquest mateix espai absorbirà les oficines i lloc de treball de la propietat, i amb el temps ha de poder funcionar com a segon habitatge per un possible arrendatari o membre de la família. Aquesta premissa condiciona a la casa, a través dels nuclis d’instal·lacions i baixants i entrades principals, a ser pensada i projectada com si es preparés per a possibles canvis, fet que fa que sigui interessant projectar la casa en el present, on l’articulació de segons quines peces es situen de manera fixe mentre que d’altres  han de ser lo suficientment flexible per absorbir els canvis; la casa està pensada per habitarla en el present, en cada moment, on l’usuari l’envaeix a través de la seva domesticitat.

 

 

Obra: Reforma d’una vivenda a Blanes

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny + Jordi Queralt

Situació: Barcelona

Superfície reformada: 450 m²

Any projecte: 2012

Any de construcció: 2013

Fotografies: Núria Ginés + Eugeni Pons + Jordi Queralt

Arquitecte Tècnic: José Berrocal

Consultor estructures: Ricard Martínez

Constructora: Camps Esqueu S.L

Interiorista: Pau de las Heras

Promotor: Privat