La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Biblioteca de Vic

Inventa la paraula

La proposta per a la nova biblioteca de Vic, es situa en un lloc amb una memòria històrica d’alt impacte no sols a nivell local sinó també estatal, al temps que el solar s’ubica en un punt privilegiat, sent el punt de connexió entre la ciutat antiga i l’àrea d’eixample posterior, una vegada es creua el riu Mèder.

 

L’edifici es planteja como un element completament obert a la ciutat, un llibre obert que respecta les alineacions urbanístiques però que s’obre a la cantonada, de tal forma que s’estableix com un punt d’entrada des de la part antiga de la ciutat a la nova, a la cultura, la integració, el saber i la innovació; al temps que es genera un nou espai urbà cap al ciutadà, no tan sols a nivell físic, sinó també a nivell de memòria.

L’edifici en el seu conjunt és una resposta permanent als successos esdevinguts el 29 de maig de 1991, creant un buit urbà que invita a la reflexió, un buit sobre el que gira i envolta l’edifici demostrant que qualsevol diferencia e intolerància es pot combatre amb cultura, obrint les portes al coneixement, el saber i el respecte entre tots.

Obra: Concurs

Arquitectes: LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny + Heres Arquitectura

Situació: Vic, Barcelona

Any projecte: 2017