La Boqueria

Taller d’arquitectura i disseny

Casa Can Canovas Cassart

Construcció d’una casa  amb un baix impacte ambiental tant en la construcció com en el funcionament, amb un disseny que permet als usuaris canvis en al llarg del temps.

L’estructura de la casa és de fusta contralaminada, i s’ha optat per una construcció en sec, escollint en la mesura del possible, els materials més sostenibles. Cal destacar que a l’hora de construir com en el funcionament posterior, s’ha buscat la màxima eficiència energètica i el mínim impacte ambiental.

 

Objectius:

El programa

El programa requerit a l’habitatge, i donada la mida de la parcel·la, es resol mitjançant una planta que conforma un habitatge complert en planta baixa, tenint totes les peces indispensables en una sola planta, i dues grans habitacions ala planta superior.

El programa de la planta baixa es distribueix per tres franges estructurals que també condicionen el programa, fent franja de dia a la orientació sud, franja de serveis al centre i franja de nit a la orientació nord.

(1) Franja de dia, on es situa la sala-menjador amb cuina oberta

(2) Franja de serveis, on es situa l’accés, dos cambres higièniques i circulacions. Es deixa un espai de previsió per a instal·lació d’un elevador.

(3) Franja de nit, que conté l’habitació principal, l’estudi i l’aparcament.

Cal afegir els espais exteriors de caràcter més domèstic, convertint-se amb extensió del propi programa interior a la part sud, on la casa te unes grans obertures per connectar la sala d’estar i menjador amb l’exterior. Aquest espai exterior està cobert amb una pèrgola que ajudarà al funcionament climàtic de l’edifici.

L’aparcament i magatzem no tenen una connexió directe amb la casa, i cal accedir a ell a través del jardí.

 

La proposta

El plantejament del projecte parteix de dues premisses prèvies que són la col·locació de la casa dins de la parcel·la per rebre bon assolellament (tenint el màxim de façana a les orientacions sud) i aconseguir una habitatge complert enplanta baixa. També és voluntat del projecte construir l’edifici amb materials de baix impacte ambiental, dissenyant la estructura de murs de càrrega de fusta laminada prefabricada (panells de CLT) i tenint en compte el funcionament climàtic passiu.

 

L’estructura
La tipologia de la estructura de murs de càrrega de fusta laminada (CLT) reforça aquesta distribució del programa i ajuda a ordenar-la. Amb el mateix element estructural queda solucionat tancament i distribució. El sistema escollit per a la construcció fa que la construcció sigui molt més sostenible pel baix consum d’aigua i sobretot per la utilització de materials regenerables.

Els sistema estructural de fusta també ajudarà a reduït el temps de la obra, que és una de les voluntats del promotor.

 

 

Obra: Casa Unifamiliar, Santcugat del Vallès

Arquitectes: LaCol Cooperativa d’arquitectes_LaBoqueria Taller d’Arquitectura i Disseny

Situació: Santcugat del Vallès

Superfície reformada: 200 m²

Any projecte: 2017

Any de construcció: 2018

Fotografies: Eliseu Arrufat

Arquitecte Tècnic: Xavier Badia

Constructora: House Hàbitat SL

Promotor: Privat